Internatpolicy på Berga naturbruksgymnasium

Boendet

 1. Eleven behöver kunna hålla god ordning, städa och vårda sitt rum och tillsammans hålla god ordning och rent i gemensamma utrymmen. Rumsbesiktning sker med jämna mellanrum.
 2. Eleven ansvarar för att dörren till rummet alltid är låst. Skolan har ingen försäkring som ersätter förlorade ägodelar. Betalningsansvarig måste ha en egen hemförsäkring.
 3. Borttappad nyckel ska ersättas med den aktuella kostnaden som uppstår.
 4. Eleven förbinder sig att vara aktsam om Bergas egendom. Eleven är ersättningsskyldig för skador som uppkommit i rummet.
 5. Skolans personal har rätt att tillträda rummen för rumsbesiktningar och för att kunna utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
 6. Vid utflyttning ska rum samt tillhörande utrymmen vara städade och rena och i samma skick som vid inflyttning. Elev och betalningsansvarig är ersättningsskyldiga för skador som uppkommit i rummet.
 7. Om man vill ha egna möbler så får man i så fall förvara skolans möbler på egen plats och återställa vid utflyttning.
 8. Internatet är stängt på helger och lov. Eleven kommer på måndag morgon och lämnar internatet på fredag eftermiddag efter skoldagens slut.
 9. Rum eller sällskapsrum får inte prydas med affischer och dylikt som kan väcka anstöt, upplevas kränkandeeller på annat sätt strider mot skolans plan mot diskriminering eller kränkande behandling eller som förknippas med främlingsfientliga ideologier och organisationer.

Elevs förhållningssätt

 1. Eleven ska visa hänsyn och inte störa andra på Berga. Det ska vara lugnt och tyst på samtliga elevhem efter kl. 22.00.
 2. Besök av utomstående får endast ske måndag till torsdag efter skoldagens slut och endast efter godkännande av jourpersonal senast kl 16.30 innan besöket. Besökaren måste lämna Berga senast kl 20.00. Elev som tar emot besök ansvarar för besökarens uppträdande.
 3. Nedskräpning är förbjudet på skolans område och internat. Skräp och sopor ska sopsorteras på Bergas återvinningsstation.
 4. Djur är inte tillåtna på internatet.
 5. Spel och vadslagning om pengar får inte förekomma på internatet.

Elevs hälsa och frånvaro                         
Betalningsansvarig ansvarar för;

 • att eleven måste vara frisk och ha en god och stabil psykisk hälsa.
 • att eleven tar personligt ansvar för sin hälsa och välmående och kommer i tid till alla lektioner.
 • att eleven sköter sin dagliga hygien.
 • att eleven sköter eventuella medicineringar självständigt.
 • att elev som är sjuk- eller frånvaroanmäld omgående åker hem.
 • Om eleven har för hög ogiltig frånvaro så sägs internatplatsen upp.

Rök- och drogpolicy

 1. Det råder totalt rökförbud inom skolans område.
 2. Det är förbjudet att använda, förvara, inneha eller vara påverkad av alla former av berusningsmedel eller droger inom skolans område och internat. Detta gäller även om eleven är myndig. Skolans personal äger rätt att beslagta allt som är otillåtet. Skolan polisanmäler vid alla former av innehav och bruk av droger. Eleven skall hämtas omgående av betalningsansvarig vid berusning.

 Knivpolicy

 1. Elever får inte bära kniv på Berga. Om kniv behöver användas i utbildningssyfte tillhandahåller Berga dessa under lektionstid.

 Propaganda

 1. Material som kan uppfattas som kränkande/främlingsfientliga/sexistiska och/eller provocerande får inte förekomma på elevens rum eller på skolans område. Detta gäller även klädsel och musik som kan väcka anstöt.

 Trafik

 1. Det är inte tillåtet att medta eller framföra motorfordon till eller på skolans område som denne inte har behörighet att framföra. Motorfordonet ska vara besiktigat och försäkrat.
 2. Motorfordon ska parkeras på anvisad plats efter beviljad ansökan om parkeringsplats.
 3. Det egna fordonet får inte användas för att ta sig runt på Berga.

 Konsekvenser för överträdelser enligt punkterna ovan blir;

 • Muntlig varning samt kontakt med vårdnadshavare/betalningsansvarig
 • Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare/betalningsansvarig
 • Avstängning från internatet under en period.
 • Uppsägning av internatplats.

 Övrigt

 • Internatavgiften utgår under hela läsåret, utan avdrag för lov, praktik och APL enligt betalningsplan
 • Skolans personal har alltid tolkningsföreträde.
 • Beslut kan inte överklagas.

Ansökan om Internatplats.

(Gäller Gamla elevhemmet)

Aktuellt

Läsårsdata 2023-2024

HT börjar mån 21 aug
Höstlov 30 okt – 3 nov (v 44)
HT slutar tors 21 dec

VT börjar mån 8 jan
Sportlov 26 feb – 1 mars (v 9)
Påsklov 2 – 5 apr (v 14)
Lovdag fre 10 maj
Studenten fre 7 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 1 och 2 slutar ons 12 juni

Information

Berga Naturbruksgymnasium ligger mellan Stockholm och Nynäshamn.
GPS-coordinater: 59.091681, 18.108213

Hitta med bil: Väg 73 från Stockholm, ta av vid trafikpl Fors/Försvarsmakten. Sväng höger mot Västerhaninge. Efter 300 m, sväng vänster mot Stav. Efter ca 1,7 km sväng vänster.

Hitta kommunalt: Pendeltåg till Västerhaninge och sedan buss 847 eller 843 till Berga Gård.

Kontakt

Berga naturbruksgymnasium
Berga Skolväg 1
137 91 Västerhaninge
072 – 468  97 57

info@bergaedu.se

 

 
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att se till att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.
Ok