Ansökan stallplats

Ansökan om stallplats

 • Kostnaden för en box är 3 500 kr/mån (2 800 kr + moms 700 kr). För uppstallning i ponnybox eller utebox är kostnaden 3 000 kr/månad (2 400 kr + moms 600kr).  I priset ingår; tillgång till ridhus och ridbanor, grovfoder, havre, kornkross, betfor, saltsten och strömedel (halm, torv eller spån). Berga bestämmer vilket strömedel det blir. Om det blir spånbalar eller torvbalar ingår 1,5 bal per box och vecka. Vid behov av mer strö kan man köpa detta av Berga. Hästarna går i rasthage i grupp om två till tre hästar per hage. Hästarna måste kunna gå i grupp, det finns oftast inte möjlighet att ha hästen i en enskild hage.

  Observera att strikt hästägaransvar och föräldraansvar gäller vid uppstallning i Bergas elevstall!

  Hästen skall vara familjeägd, inriden eller inkörd samt naturligtvis hanterbar. Om hästen är hyrd eller att du är fodervärd behöver Berga ha en kopia på kontraktet.

  Kontrakt skall lämnas samt vaccinationsintyg skall uppvisas innan du lastar av hästen på Berga. Hästen skall vara vaccinerad mot Hästinfluensa och Stelkramp samt ”parasitfri”. Du har ansvar för att träckprov tas två gånger per år och att hästen vid behov avmaskas. Du kan kvittera ut en nyckel till sadelkammaren mot en depositionsavgift på 100 kr. Du behöver medtaga egna höpåsar och foderhinkar till din häst.

  Observera att elevstallet är ett kollektivstall. Du kommer att bli tilldelad stalltjänst, även under lov och röda dagar. Uppsägningstiden för stallplatsen är 2 månader och även om du säger upp din stallplats är du skyldig att ha stalltjänst under uppsägningstiden.

  • Jag är medveten om att det ställs stora krav på mig som hästägare när det gäller skolarbete, skötsel av hästen, stallet, ridhuset, stallområdet samt foderutrymmet.
  • Jag är även medveten om att vi ALLTID MÅSTE vara två elever som har stalltjänst tillsammans, även under loven.
  • Stallmöten kommer att ske två gånger per termin och är obligatoriska att närvara på.

  För nya elever som INTE haft häst uppstallad på Berga naturbruksgymnasium.

  Bergas elevstall är ett kollektivstall. För att ha din häst uppstallad på Berga krävs följande:

  I elevstallet blir du tilldelad stalltjänst, även under lov och röda dagar. När du har stalltjänst skall du tillsammans med andra elever, klara av att sköta elevstallets hästar. Under stalltjänsten sköter du fodringar, in-och utsläpp, leder hästar, mockar och du skall sköta stalltjänsten på ett ansvarsfullt sätt. Du skall också självständigt klara av sköta och rida/köra din egen häst samt ha ordning på dina saker.

  • Att du har grundläggande hästkunskaper.
  •  Att du klarar av att fodra hästar enligt foderstat.
  • Att du klarar av leda hästar in- och ut från hagen som har olika temperament.
  • Att du kan mocka noggrant i olika typer av strömedel.
  • Att du sköter din stalltjänst och sköter tider.
  • Att du har god rid/körkunskap.
  • Att du självständigt klarar av att ta hand om din egen häst.

   Sista ansökningsdatum:

   Nya åk 1: 9 juni

   Åk 2-3: 31 maj

   Preliminärt svar meddelas senast 16 juni.

  • Åsa Lind, stallchef, arbetsmobil: 073 - 973 4850

 • Vi fakturerar alla så långt det är möjligt genom att skicka faktura via mail, som PDF, av miljöskäl.
 • För elev som börjar på Berga och som önskar stallplats, fyll i följande:

 • Berga vill att en referensperson, som är t ex ridlärare eller har annan relevant hästutbildning/hästkunskap, intygar att du klarar av att uppfylla kraven ovan.