Lärare på Berga

Samtliga lärare på Berga är behöriga med många års erfarenhet.

Alinder, Staffan

Lärare i Entreprenörskap och på Gymnasiesärskolan. 

08-500 66 005, 073 – 973 4868

johan.alinder@sll.se

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare på Gymnasiesärskolan.

08 – 500 66 053

inger.grann-wressel@sll.se

Granqvist, Karin

Lärare i Engelska och Svenska. Skolbibliotekarie.

08 – 500 66 010

karin.grankvist@sll.se

 

Karlsson, Ellen

Lärare i Djur, Djurvård inom djurens hälso- och sjukvårdHästkunskap, Matematik och Naturbruk.

08 – 500 66 006

ellen.karlsson@sll.se

Karlsson, Ida

Lärare i Svenska och Svenska som andraspråk.

08 – 500 66 011

ida.karlsson@sll.se

Kellerman, Fredrik

Lärare i Motor- och röjmotorsåg, Mångbruk av skog. Förman i Svinhus och instruktör på Yrkesintroduktion. 

08 – 500 66 011

ulf.kellerman@sll.se

Lind, Åsa

Lärare i Hästkunskap, Ridning och körning och Travkunskap. Stallchef.

08 – 500 66 016, 073 – 973 4850

asa.lind@sll.se

Linderos, Marc

Lärare i Idrott och hälsa, även på Gymnasiesärskolan.

08 – 500 66 008

marc.linderos@sll.se

Lönnkvist Andersson, Eva

Lärare i Historia, Religion, Samhällskunskap och Entreprenörskap. Förstelärare.

08 – 500 66 003

eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Raukola, Sara

Lärare i Biologi och Djur och lärare på Gymnasiesärskolan. 

08 – 500 66 006

sara.raukola@sll.se

Ryttarson, Ylva

Lärare i Biologi, Lantbruksdjur och Växtodling.

08 – 500 66 012

ylva.ryttarson@sll.se

Sadeghi, Hamid

Lärare i Fysik och Matematik.

08 – 500 66 012

hamid.sadeghi@sll.se

Sandén, Björn

Lärare i Matematik och Kemi.

08 – 500 66 012

bjorn.sanden@sll.se

Wahlstrand, Anna

Lärare i Biologi, Naturbruk, Naturkunskap och Växtodling. Förstelärare.

08 – 500 66 006

anna.wahlstrand@sll.se

Wennerberg, Paula

Speciallärare.

08 – 500 66 006

paula.wennerberg@sll.se

Wiik Susanne

Lärare i Engelska och Svenska.

08 – 500 66 011

susanne.wiik@sll.se