Ansökningskoder

 • NBDJU000HÄ-BEL   -   Naturbruksprogrammet, inriktning djur
  profil häst, yrkesförberedande
  profil häst, studieförberedande (samhällsbehörighet)
  profil NIU (efter godkänt antagningsprov)
 • NBDJU000DS-BEL   -   Naturbruksprogrammet, inriktning djur
  profil häst/djursjukvård (studieförberedande)
 • NBDJU000HN-BEL   -   Naturbruksprogrammet, inriktning djur
  profil häst/naturvetenskap (studieförberedande)
 • NBLAN-BEL   -   Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk
  profil jordbruk, yrkesförberedande
  profil jordbruk, studieförberedande (samhällsbehörighet)
 • NBLAN000JDNA-BEL   -   Naturbruksgrogrammet, inriktning lantbruk 
  profil jordbruk, studieförberedande (naturvetenskap)
 • IMPRONB-BEL   -   Programinriktat individuellt val (PRIV), Djur
  (om du saknar engelska eller matematik, men har
  godkänt i svenska och 4 andra ämnen)
 • IMPRONBLAN-BEL   -   Programinriktat individuellt val (PRIV), Lantbruk
  (om du saknar engelska eller matematik, men har
  godkänt i svenska och 4 andra ämnen)
 • IMYRKNB-BEL    Yrkesintroduktion, naturbruk
  (om du saknar behörighet till gymnasiet)
 • SKSKO-BEL   -   Gymnasiesärskola
  Program för skog, mark och djur