Elevhälsa

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam, EHT, bestående av biträdande rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. EHT träffas en gång i veckan för att kartlägga hur skolsituationen fungerar för Bergas elever. Elevhälsoteamet har i uppdrag att utreda och samverka om elever i behov av särskilt stöd för att utifrån detta föreslå konkreta åtgärder. De ska även inventera behov av skolövergripande elevhälsoarbete och föreslå prioriterade områden. Elevhälsoteamet deltar vid klasskonferenser.

 

Bergas elevhälsoteam (EHT):

Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072 – 596 6173, eva.lonnkvist-andersson@sll.se
Lisa Rytter, skolsköterska, 072-596 6162, lisa.rytter@sll.se
Susanne Mähler, kurator, 072 – 596 6174, susanne.mahler@sll.se
Jonas Bränström, speciallärare, jonas.branstrom@sll.se
Susanne Wiik, specialpedagog, 072 – 596 6159, susanne.wiik@sll.se

Bergas trygghetsteam (THT):

Susanne Mähler, kurator, 072 – 596 6174, susanne.mahler@sll.se
Helen Norlund, instruktör och elevcoach, 072-598 1698, helen.norlund@sll.se

Faddrar:
Evelin Olausson, YRK
Emil Lindahl, YRK