Elevhälsa

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam, EHT, bestående av biträdande rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare, träffas en gång per vecka för att kartlägga hur skolsituationen fungerar för enskilda elever. Elevhälsoteamet har i uppdrag att utreda och samverka om elever i behov av särskilt stöd för att utifrån detta föreslå konkreta åtgärder. De ska även inventera behov av skolövergripande elevhälsoarbete och föreslå prioriterade områden. Elevhälsoteamet deltar vid klasskonferenser.

 

Bergas elevhälsoteam (EHT):

Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072 – 596 6173, eva.lonnkvist-andersson@sll.se

skolsköterska, vakant tjänst

Susanne Mähler, kurator, 072 – 596 6174, susanne.mahler@sll.se

Paula Wennerberg, speciallärare, 072 – 598 1694, paula.wennerberg@sll.se       

Susanne Wiik, specialpedagog, 072 – 596 6159, susanne.wiik@sll.se