Personal Berga

Alinder, Staffan

Lärare: Gymnasiesärskolan (NP4)

Mentor: NP4

073-973 4868

johan.alinder@sll.se

Alm, Jenny

Travinstruktör

073-973 4853

jenny.alm@sll.se

Alm, Magnus

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 2B

072-598 1696

magnus.alm@sll.se

Bille Larsen, Ida

Lärare: ENaturbruk, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Djurens biologi, Sällskapsdjur

Mentor: 1C

Björk, Anneli

Lärare: Biologi, Markernas och växternas biologi, Naturkunskap, Kemi

Mentor: 1A

073-973 4860

@sll.se​

Björk, Jessica

Ridlärare, level 3

072-596 6155

jessica.bjork@sll.se

Björkefors, Therese

Lärare: Religionskunskap

Elevcoach, Gymnasiesärskolan (NP4)

073-973 4855

therese.bjorkefors@sll.se

Dahl, Emelie

Instruktör

072-596 6171

emelie.dahl@sll.se

Dahlqvist, Madeleine

Ridlärare, level 2

073-973 4857

madeleine.dahlqvist@sll.se

Edermo, Kenneth

Instruktör och elevcoach, Ykesintroduktion (YRK)

Mentor: YRK

072-596 6160

kenneth.edermo@sll.se

Elb, Linus

Lärare: Idrott och hälsa

Mentor: 1C

072-598 1683

linus.elb@sll.se

Emanuelsson, Pysse

Elevcoach

Mentor: 2B

072-596 6161

pysse.emanuelsson@sll.se

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare, Gymnasiesärskolan (NP4)

Mentor: NP4

072-596 6169

inger.grann-wressel@sll.se

Granqvist, Karin

Skolbibliotekarie

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 3A

072-598 1678

karin.grankvist@sll.se

Hart, Steven

Rektor

073-973 4859

steven.hart@sll.se

Henriksson, Jennie

Föräldraledig

Hjord, Ylva

Instruktör, Gymnasiesärskolan (NP4)

070-810 7719

ylva.hjord@sll.se

Holmqvist, Sten

Vaktmästare

073-973 4851

sten.holmqvist@sll.se

Hultgren, Carl

Lärare: Fordon och redskap, Växtodling, Lantbruksmaskiner, Serviceteknik

Mentor: 3A

073-973 4852

carl.hultgren@sll.se

Karlsson, Ellen

Lärare:Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Hästkunskap

Mentor: 2A

072-596 6172

ellen.karlsson@sll.se

 

Karlsson, Ida

Lärare: Svenska

Mentor: 3B

072-596 6154

ida.karlsson@sll.se

Kellerman, Fredrik

Ansvarig för Yrkesintroduktion (YRK)

Ansvarig för Bergas internat

Lärare: Motor- och röjmotorsåg, Mångbruk av skog

Mentor: YRK

072-596 6157

ulf.kellerman@sll.se

Lind, Åsa

Stallchef

Ansvarig för Bergas hästutbildning

Lärare: Hästkunskap

Mentor: 1B

073-973 4850

asa.lind@sll.se

Lindeberg, Niklas

Driftledare jordbruk

073-973 4854

niklas.lindeberg@sll.se

Linderos, Marc

Tjänstledig

Ludewig-Ekman, Birgitta

Instruktör, Gymnasiesärskolan (NP4)

072-596 6165

birgitta.ludewig-ekman@sll.se

Lönnkvist Andersson, Eva

Biträdande rektor

Lärare: Historia, Samhällskunskap

072-596 6173

eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Mattsson, Stefan

IT-ansvarig

073-973 4864

stefan.mattsson@sll.se

Mähler, Susanne

Skolkurator

072-596 6174

susanne.mahler@sll.se

Arbetar på Berga tisdag och onsdag

Nilsson, Kjell

Reparatör

073-973 4867

kjell.nilsson@sll.se

Norell, Maria

Kökschef

072-596 6167

maria.norell@sll.se

Norlund, Helen

Instruktör och elevcoach, Ykesintroduktion (YRK)

072-598 1698

helen.norlund@sll.se

Raukola, Sara

Förstelärare

Lärare: Biologi, Lantbruksdjur, Djurens biologi

Mentor: 2A

072-596 6164

sara.raukola@sll.se

Ryman, Marie

Ridlärare, level 2

Lärare: Ridning och körning, Ridning

072-598 1690

marie.ryman@sll.se

Rytter, Lisa

Skolsköterska

072-596 6162

lisa.rytter@sll.se

Arbetar på Berga måndag, tisdag, onsdag och fredag

Sadeghi, Hamid

Lärare: Fysik, Matematik

Mentor: 1A

072-596 6158

hamid.sadeghi@sll.se

Sjölund, Simone

Lärare: Naturbruk, Djurens biologi, Sällskapsdjur

Mentor: 1B

072-596 6166

simone.sjolund@sll.se

 

Slotthagen, Åsa

Kock

073-973 4858

asa.slotthagen@sll.se

 

Ståhlberg, Olle

Lärare: Matematik, Entreprenörskap

Mentor: 3B

072-596 6156

olle.stahlberg@sll.se

Sundkvist, Sara

Travinstruktör

073-973 4861

sara.sundkvist@sll.se

Thelander, Peter

Köksbiträde

072-598 1697

peter.thelander@sll.se

Valtersson, Kirsi

Lokalvårdare

072-596 6164

kirsi.valtersson@sll.se

Wejdmark, Linnea

Ekonomihandläggare

Lärare och instruktör, Ykesintroduktion (YRK)

072-596 6168

linnea.wejdmark@sll.se

Wiik Susanne

Specialpedagog

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: YRK

072-596 6159

susanne.wiik@sll.se