Personal Berga

Alinder, Staffan

Lärare i Gymnasiesärskolan, NP4

Mentor klass NP4

073-973 4868

johan.alinder@sll.se

Alm, Jenny

Travinstruktör

 

jenny.alm@sll.s

Björk, Jessica

Ridlärare

072-596 6155

jessica.bjork@sll.se

Björkefors, Therese

Lärare och elevcoach i Gymnasiesärskolan, NP4

therese.bjorkefors@sll.se

Bruggen van, Freek

Hovslagare och instruktör

073-973 4865

freek.vanbruggen@sll.se

Dahl, Emelie

Instruktör

072-596 6171

emelie.dahl@sll.se

Dahlqvist, Madeleine

Ridlärare

madeleine.dahlqvist@sll.se

Edermo, Kenneth

Elevcoach

Mentor klass YRK

072-596 6160

kenneth.edermo@sll.se

Emanuelsson, Pysse

Elevcoach

072-596 6161

pysse.emanuelsson@sll.se

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare i Gymnasiesärskolan, NP4

Mentor klass NP4

072-596 6169

inger.grann-wressel@sll.se

Granqvist, Karin

Lärare i Engelska och Svenska
Skolbibliotekarie

Mentor klass 2A

072-598 1678

karin.grankvist@sll.se

Hart, Steven

Rektor

073-973 4859

steven.hart@sll.se

Henriksson, Jennie

Elevcoach

jennie.henriksson@sll.se

 

Hjord, Ylva

Instruktör i Gymnasiesärskolan, NP4

073-973 4860

ylva.hjord@sll.se

Hultgren, Carl

Lärare i Fordon och redskap, Växtodling, Lantbruksmaskiner och Serviceteknik

Mentor klass 2A

carl.hultgren@sll.se

Isaksson, Kennie

Kokerska

073-978 3946

kennie.isaksson@sll.se

Jong de, Michael

Ekonomi

073-973 4862

michael.dejong@sll.se

Karlsson, Ellen

Föräldraledig, åter 12 aug 2019

Karlsson, Ida

Lärare i Svenska

Mentor i klass 3B

072-596 6154

ida.karlsson@sll.se

Kellerman, Fredrik

Ansvarig för Yrkesintroduktion
Ansvarig för internatet
Lärare i Motor- och röjmotorsågTrädgårdsanläggning

Mentor klass YRK

072-596 6157

ulf.kellerman@sll.se

Linbom, Anna

Instruktör

072-598 1683

anna.linbom@sll.se

Lind, Åsa

Stallchef
Lärare i Hästkunskap, Ridning och körning och Travkunskap

Mentor klass 3A

073-973 4850

asa.lind@sll.se

Lindeberg, Niklas

Driftledare jordbruk

073-973 4854

niklas.lindeberg@sll.se

Linderos, Marc

Lärare i Idrott och hälsa.

Mentor klass 2B

072-598 1693

marc.linderos@sll.s

Lindh, Mikael

Vaktmästare

073-973 4851

per.lindh@sll.se

Ludewig-Ekman, Birgitta

Instruktör

072-596 6165

birgitta.ludewig-ekman@sll.se

Lönnkvist Andersson, Eva

Biträdande rektor

Lärare i HistoriaReligion och Samhällskunskap

072-596 6173

eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Mattsson, Stefan

IT-ansvarig

073-973 4864

stefan.mattsson@sll.s

Mähler, Susanne

Skolkurator

072-596 6174

susanne.mahler@sll.se

Arbetar tisdagar och onsdagar

Nilsson, Kjell

Reparatör

073-973 4867

kjell.nilsson@sll.se

Norell, Maria

Kökschef

072-596 6167

maria.norell@sll.se

Norlund, Helen

Elevcoach

072-598 1698

helen.norlund@sll.se

Paaso, Johanna

Lärare i Hästkunskap, Naturbruk, Entreprenörskap och Matematik

072-596 6166

johanna.paaso@sll.se

Raukola, Sara

Lärare i Lantbruksdjur, Djurens biologi, Sällskapsdjur

Mentor

072-596 6164

sara.raukola@sll.se

Ryman, Marie

Ridlärare

072-598 1690

marie.ryman@sll.s

Sadeghi, Hamid

Lärare i Fysik och Matematik

Mentor klass 3A

072-596 6158

hamid.sadeghi@sll.se

Samelius, Veronica

Lärare i Biologi, Naturkunskap och Växtodling

Mentor klass 3B

072-598 1699

veronica.samelius@sll.se

Sandén, Björn

Lärare i Matematik och Kemi

072-596 6168

bjorn.sanden@sll.se

Sundkvist, Sara

Travinstruktör

073-973 4861

sara.sundkvist@sll.se

Thelander, Peter

Köksbiträde

072-598 1697

peter.thelander@sll.se

Valtersson, Kirsi

Lokalvård

072-596 6164

kirsi.valtersson@sll.se

Wennerberg, Paula

Speciallärare

072-598 1694

Mentor klass 2B

paula.wennerberg@sll.se

Telefontid: 
måndagar kl 09.30 – 10.30
torsdagar kl 12.45 – 13.45

Wiik Susanne

Lärare i Engelska och Svenska

Mentor klass YRK

072-596 6159

susanne.wiik@sll.se

Österberg Emma

Skolsköterska

072-596 6162

emma.osterberg@sll.se