Personal Berga

Alinder, Staffan

Lärare: Gymnasiesärskolan (NP4)

Mentor: NP4

073-973 4868

johan.alinder@sll.se

Alm, Jenny

Föräldraledig

Alm, Magnus

Förstelärare

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 2B

magnus.alm@sll.se

072-598 1696

Andersson Josefin

Travinstruktör

Atarodi, Giti

Ekonomihandläggare

Bille Larsen, Ida

Lärare: Naturbruk, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Djurens biologi, Sällskapsdjur

Mentor: 1C

ida.larsen@sll.se

073 973 4862

Björk, Anneli

Lärare: Biologi, Markernas och växternas biologi, Naturkunskap, Kemi

Mentor: 1A

073-973 4860

anneli.bjork@sll.se

Björk, Jessica

Ridlärare, level 3

072-596 6155

jessica.bjork@sll.se

Björkefors, Therese

Lärare: Religionskunskap

Lärare och elevcoach, Gymnasiesärskolan (NP4)

073-973 4855

therese.bjorkefors@sll.se

Bränström, Jonas

Speciallärare

072-459 6719

jonas.branstrom@sll.se

Dahl, Emelie

Instruktör

072-596 6171

emelie.dahl@sll.se

Dahlqvist, Madeleine

Ridlärare, level 2

073-973 4857

madeleine.dahlqvist@sll.se

Edermo, Kenneth

Instruktör och elevcoach, Ykesintroduktion (YRK)

Mentor: YRK

072-596 6160

kenneth.edermo@sll.se

Elb, Linus

Lärare: Idrott och hälsa

Mentor: 1C

072-598 1683

linus.elb@sll.se

Emanuelsson, Pysse

Elevcoach

Mentor: 2A

072-596 6161

pysse.emanuelsson@sll.se

Gillberg, Lars

Driftledare jordbruk

073-973 4865

lars.gillberg@sll.se

Grande, Ninni

Instruktör, Yrkesintroduktion

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare, Gymnasiesärskolan (NP4)

Mentor: NP4

072-596 6169

inger.grann-wressel@sll.se

Granqvist, Karin

Skolbibliotekarie

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 3A

072-598 1678

karin.grankvist@sll.se

Grundemark, Emelie

Instruktör

073-973 48 52

emelie.grundemark@sll.se

Hart, Steven

Rektor

073-973 4859

steven.hart@sll.se

Harlin, Nanna

Kock

nanna.harlin@sll.se

Henriksson, Jennie

Elevcoach

072-030 6396

jennie.henriksson@sll.se

Holm, Susanne

Ridlärare

072-598 1699

sussie.holm@bergagymnasium.org

 

Holmqvist, Sten

Vaktmästare

073-973 4851

sten.holmqvist@sll.se

Jonsson, Tobias

Lärare: Fordon och redskap, Lantbruksmaskiner, Serviceteknik

Karlsson, Ellen

Lärare:Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Hästkunskap

Mentor: 2B

072-596 6172

ellen.karlsson@sll.se

 

Karlsson, Frida

Instruktör

Kellerman, Fredrik

Ansvarig för Yrkesintroduktion (YRK)

Ansvarig för Bergas internat

Lärare: Motor- och röjmotorsåg, Mångbruk av skog

Mentor: YRK

072-596 6157

ulf.kellerman@sll.se

Lind, Åsa

Stallchef

Ansvarig Bergas hästutbildning

Lärare: Hästkunskap

Mentor: 1B

073-973 4850

asa.lind@sll.se

Linderos, Marc

Lärare: Idrott

Mentor

072-598 1693

marc.linderos@sll.se

Ludewig-Ekman, Birgitta

Instruktör, Gymnasiesärskolan (NP4)

072-596 6165

birgitta.ludewig-ekman@sll.se

Lönnkvist Andersson, Eva

Biträdande rektor

Lärare: Historia, Samhällskunskap

072-596 6173

eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Mattsson, Stefan

IT-ansvarig

073-973 4864

stefan.mattsson@sll.se

Mähler, Susanne

Skolkurator

072-596 6174

susanne.mahler@sll.se

Arbetar på Berga tisdag och onsdag

Nilsson, Kjell

Reparatör

073-973 4867

kjell.nilsson@sll.se

Norell, Maria

Kökschef

072-596 6167

maria.norell@sll.se

Norlund, Helen

Instruktör och elevcoach, Yrkesintroduktion (YRK)

072-598 1698

helen.norlund@sll.se

Raukola, Sara

Förstelärare

Lärare: Biologi, Lantbruksdjur, Djurens biologi

Mentor: 2A

072-596 6164

sara.raukola@sll.se

Rosén, Joakim

Instruktör och elevcoach, Yrkesintroduktion (YRK)

072-596 6170

joakim.rosen@sll.se​

Ryman, Marie

Föräldraledig

Rytter, Lisa

Skolsköterska

072-596 6162

lisa.rytter@sll.se

Arbetar på Berga måndag, tisdag, onsdag och fredag

Sadeghi, Hamid

Lärare: Fysik, Matematik

Mentor: 1A

072-596 6158

hamid.sadeghi@sll.se

Seiger Anna

Elevcoach, instruktör

070-453 10 39

anna.seiger@sll.se

Sundkvist, Sara

Travinstruktör

073-973 4861

sara.sundkvist@sll.se

Thelander, Peter

Köksbiträde

072-598 1697

peter.thelander@sll.se

Valtersson, Kirsi

Lokalvårdare

072-596 6164

kirsi.valtersson@sll.se

Wejdmark, Linnea

Föräldraledig

Wennblad, Andreas

Lärare: Matematik

Mentor

072-596 6166

andreas.wennblad@sll.se

Wiik Susanne

Specialpedagog

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: YRK

072-596 6159

susanne.wiik@sll.se