Personal Berga

Vi har mobiltelefonnummer till all personal på Berga. 

Ahlgren Portén, Sabina

Lärare i Biologi och Djur

072-596 6170

sabina.ahlgren-porthen@sll.se

Alinder, Staffan

Lärare i Gymnasiesärskolan, NP4. 

073-973 4868

johan.alinder@sll.se

Alm, Jenny

Föräldraledig

Björk, Jessica

Ridlärare

072-596 6155

jessica.bjork@sll.se

Björkefors, Therese

Lärare och elevcoach i Gymnasiesärskolan, NP4.

therese.bjorkefors@sll.se

 

Bruggen van, Freek

Instruktör, hovslagare

073-973 4865

freek.vanbruggen@sll.se

Dahl, Emelie

Instruktör

072-596 6171

emelie.dahl@sll.se

Dahlqvist, Madeleine

Ridlärare

madeleine.dahlqvist@sll.se

Edermo, Kenneth

Elevcoach

072-596 6160

kenneth.edermo@sll.se

Emanuelsson, Pysse

Elevcoach

072-596 6161

pysse.emanuelsson@sll.se

Fält, Robert

Vaktmästare

072-596 6156

robert.falt@sll.se

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare i Gymnasiesärskolan, NP4.

072-596 6169

inger.grann-wressel@sll.se

Granqvist, Karin

Lärare i Engelska och Svenska.
Skolbibliotekarie.

072-598 1678

karin.grankvist@sll.se

Hart, Steven

Rektor

073-973 4859

steven.hart@sll.se

Henriksson, Jennie

Föräldraledig

Hjord, Ylva

Instruktör i Gymnasiesärskolan, NP4.

073-973 4860

ylva.hjord@sll.se

Hultgren, Carl

Lärare i Fordon och redskap, Växtodling, Lantbruksmaskiner och Serviceteknik.

calrl.hultgren@sll.se

Isaksson, Kennie

Kokerska

072-596 6162

kennie.isaksson@sll.se

Jansson, Göran

Förvaltarassistent

073-973 4851

goran.jansson@sll.se

Jong de, Michael

Ekonomi

073-973 4862

michael.dejong@sll.se

Karlsson, Ellen

Föräldraledig

Karlsson, Ida

Lärare i Svenska.

072-596 6154

ida.karlsson@sll.se

Kellerman, Fredrik

Internatansvarig
Förman, Svinhus
Lärare i Motor- och röjmotorsåg, Trädgårdsanläggning.

072-596 6157

ulf.kellerman@sll.se

Linbom, Anna

Instruktör

072-598 1683

anna.linbom@sll.se

Lind, Åsa

Stallchef.
Lärare i Hästkunskap, Ridning och körning och Travkunskap.

073-973 4850

asa.lind@sll.se

Lindblom, Karina

Travinstruktör

072-598 1696

karina.lindblom@sll.se

Lindeberg, Niklas

Driftledare jordbruk

073-973 4854

niklas.lindeberg@sll.se

Linderos, Marc

Lärare i Idrott och hälsa.

072-598 1693

marc.linderos@sll.se

Lindh, Mikael

Instruktör

072-596 6163

mikael.lindh@sll.se

Ludewig-Ekman, Birgitta

Instruktör

072-596 6165

birgitta.ludewig-ekman@sll.se

Lönnkvist Andersson, Eva

Biträdande rektor
Lärare i Historia, Religion och Samhällskunskap.

072-596 6173

eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Mattsson, Stefan

IT-ansvarig

073-973 4864

stefan.mattsson@sll.se

Mähler, Susanne

Skolkurator

072-596 6174

susanne.mahler@sll.se

Nilsson, Kjell

Reparatör

073-973 4867

kjell.nilsson@sll.se

Norell, Maria

Kökschef

maria.norell@sll.se

Norlund, Helen

Elevcoach

072-598 1698

helen.norlund@sll.se

Paaso, Johanna

Lärare i Hästkunskap, Naturbruk, Entreprenörskap och Matematik..

johanna.paaso@sll.se

Qvick, Katarina

Skolsköterska

073-973 4855

katarina.qvick@sll.se

Raukola, Sara

Föräldraledig

Ryman, Marie

Ridlärare

072-598 1690

marie.ryman@sll.se

Sadeghi, Hamid

Lärare i Fysik och Matematik.

072-596 6158

hamid.sadeghi@sll.se

Sandén, Björn

Lärare i Matematik och Kemi.

072-596 6168

bjorn.sanden@sll.se

Sundkvist, Sara

Travinstruktör

073-973 4861

sara.sundkvist@sll.se

Thelander, Peter

Köksbiträde

072-598 1697

peter.thelander@sll.se

Tufvesson, Lave

Handläggare

073-973 4900

lave.tufvesson@sll.se

Wahlstrand, Anna

Lärare i Biologi, Naturbruk, Naturkunskap och Växtodling. Förstelärare.

072-598 1699

anna.wahlstrand@sll.se

Valtersson, Kirsi

Lokalvård

072-596 6164

kirsi.valtersson@sll.se

Wennerberg, Paula

Speciallärare

Telefontid:
måndagar kl 09.30 – 10.30
torsdagar kl 12.45 – 13.45

072-598 1694

paula.wennerberg@sll.se

Wiik Susanne

Lärare i Engelska och Svenska.

072-596 6159

susanne.wiik@sll.se