Arbetsenhetsledare, Berga

Rektor, Steven Hart
073-973 48 59
steven.hart@sll.se

Biträdande rektor, Eva Lönnkvist Andersson
072-296 6173
eva.lonnkvist-andersson@sll.se

Ansvarig Internat och Yrkesintroduktion, Fredrik "Kelly" Kellerman
072-596 6157
ulf.kellerman@sll.se

Stallchef, Åsa Lind
073-973 48 50
asa.lind@sll.se

Driftledare jordbruk, Niklas Lindeberg
073-973 48 54
niklas.lindeberg@sll.se