Uppsägning internatplats

Förtida uppsägning:

Uppsägning internat

  • Avtal kan sägas upp av betalningsansvarig minst en månad före nästa månadsskifte, t ex senast den 31 januari för utflyttning senast den 1 mars.
  • Härmed säger jag som betalningsansvarig upp rummet på Bergas internat. Datum då detta formulär skickas till Berga gäller som tidigast uppsägningsdatum.
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Tänk på att rummet ska lämnas städat och i samma skick som vid inflyttning. Man kan bli ersättningsskyldig vid onormalt slitage.