Tacka JA till utbildning

Tacka Ja till utbildningsplatsen

  • Fyll i alla uppgifter nedan. Det är viktigt att även vårdnadshavare fyller i uppgifterna då de kommer att få inloggningar till vårt web-baserade skolkontaktnät, SchoolSoft.

  • Viktigt att uppge om man vill ha varsin inloggning till SchoolSoft