Tacka JA till utbildning

Tacka Ja till utbildningsplatsen 2021

  • Fyll i alla uppgifter nedan. Det är viktigt att även vårdnadshavare fyller i uppgifterna då de kommer att få inloggningar till vårt web-baserade skolkontaktnät, SchoolSoft.

  • Vi är medvetna om att detta kan vara känsligt att uppge, men är av stor betydelse för oss för att vi ska kunna viktanpassa utbildningen med lämpliga hästar.
  • Det är viktigt att ange även denna e-postadress om man vill ha varsin inloggning till SchoolSoft
  • Hösten 2022 kommer Berga naturbruksgymnasium att byta ägare från, Region Stockholm till Dille Gård AB. Berga naturbruksgymnasium blir då, precis som Dille Gård, en friskola. Bergas personal, lokaler och utbildningar kommer att finnas kvar som vanligt. Detta är ett ägarbyte som Region Stockholm, Berga och Dille tillsammans vill göra. Vi behöver nu hjälp att visa Skolinspektionen att det finns ett fortsatt stort intresse och därför ber vi dig svara på frågan om att gå kvar i åk 2 till hösten 2022 när vi tar över verksamheten. Läs mer om Dille Gård på www.dillegard.se. Frågor kan du ställa till Dilles rektor, på mail eller telefon. Hans Stenberg Rektor Dille Gård Naturbruksgymnasium hans.stenberg@dillegard.se 070-539 98 91