Ansökan internatplats

Anmälan:

Ansökan om internatboende

 • Av miljöskäl fakturerar vi alla genom att skicka faktura via mail, som PDF.
 • Internatregler

  1. Eleven ska visa hänsyn och inte störa de som vill studera eller vila. Det ska vara lugnt på elevhem efter kl. 22.00.
  2. Besök av utomstående får endast ske måndag till torsdag mellan kl. 18.00 - 22.00.
  3. Eleven är skyldig att hålla god ordning, städa och vårda sitt rum. Rumsbesiktning sker med jämna mellanrum.
  4. För de som bor i paviljong 2-11 gäller även att de skall städa och vårda gemensamma utrymmen.
  5. Var aktsam om Bergas egendom. Eleven är ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom vårdslöshet, skadegörelse eller slarv. Betalningsansvarig måste ha en egen hemförsäkring. Skolan ersätter inte förlorad egendom.
  6. Det är förbjudet att skräpa ned på skolans område. Sopor ska sorteras och kastas enligt föreskrifter.
  7. Det råder totalt rökförbud inom skolans område och internat.
  8. Det är förbjudet att använda, förvara, inneha eller vara påverkad av alla former av berusningsmedel eller andra droger inom skolans område och internat. Detta gäller även om eleven är myndig. Skolans personal äger rätt att beslagta allt som de anser kan vara en misstänkt substans.
  9. Djur är inte tillåtna på internatet.
  10. All frånvaro ska anmälas via SchoolSoft senast kl. 08.30 för att hinna registreras och undvika utskick om oanmäld frånvaro till vårdnadshavare. Ej anmäld frånvaro kan komma att rapporteras till CSN som kan besluta om reducering av studiestöd. Om du blir sjuk måste du åka hem omgående.
  11. Skolans personal har utan förvarning rätt att tillträda rummen för rumsbesiktningar och för att kunna utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
  12. Internatboendet kräver att du tar personligt ansvar för din hälsa och ditt välbefinnande. Om det enligt skolans bedömning inte fungerar, sägs boendet upp med omedelbar verkan.
  13. Material som kan uppfattas som kränkande och/eller provocerande får inte förkomma på skolans område.
  14. Internatavgiften utgår under terminen, utan avdrag för lov, praktik och APL.
  15. Skolans personal har alltid tolkningsföreträde.