image

Naturbruksprogrammet på Berga

Utbildningen vid Berga ger en bra grund om du är intresserad av djur och natur. Det gäller både för jobb och fortsatta studier.

Oavsett vilken inriktning du väljer, kan du skräddarsy din egen utbildning. Det finns många möjligheter att välja kurser efter dina egna intressen.

Utbildningen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan välja kurser som ger särskild behörighet inom exempelvis samhällsvetenskap och naturvetenskap. Särskild behörighet krävs för en del högre utbildningar som du kan läsa mer om på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida.

Under utbildningen får du göra minst 15 veckors praktik, APL (arbetsplatsförlagt lärande). En del av tiden kan det finnas möjlighet att praktisera utomlands. Berga har samarbete med praktikplatser i många länder, t.ex. England, Nederländerna, Irland, Island, Italien och Spanien.

Berga är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Exempel på arbeten som Berga lägger grunden till:

  • Hästskötare
  • Ridinstruktör
  • Ridlärare
  • Djursjukvårdare
  • Veterinär