Gymnasiesärskola (NP4) – Skog, mark och djur

np401a

På Berga finns gymnasiesärskolans fyraåriga program för skog, mark och djur. Utbildningen ger bred kunskap inom praktiskt arbete med utemiljöer, markarbete, hund och sällskapsdjur. Stor hänsyn tas till din personliga utveckling för att just du ska kunna nå så långt som möjligt i och utanför skolan.

Här följer några av de moment du får ta del av:

  • Lära dig använda skolans maskiner, däribland NP4:s egen elbil
  • Lära dig använda röjsåg på ett säkert sätt
  • Stallskötsel av skolans hästar
  • De årliga hundtemaveckorna
  • Utbildningen av smådjur bedrivs i särskolans eget hus där även våra lektionssalar finns

elbil 

Utbildningen präglas av hög personaltäthet och stor individanpassning. Målet är att eleven ska få kunskaper som ger möjlighet till arbete inom utbildningsområdet samt klara av eget boende och ett aktivt socialt liv.

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett inriktning så är utbildningen fysiskt krävande.