Personal på särskolan

Det är vi som arbetar inom särskolan här på Berga:

Birgitta Grann Wressel, lärare
072-596 6169
inger.grann-wressel@sll.se

Staffan Alinder, lärare
073 - 973 4868
johan.alinder@sll.se

Ylva Hjord, instruktör
073 - 973 4860
ylva.hjord@sll.se

Therese Björkefors, elevcoach
therese.bjorkefors@sll.se