Personal på gymnasiesärskolan

Det är vi som arbetar inom NP4 på Berga:

Birgitta Grann Wressel, lärare
072 - 596 6169
inger.grann-wressel@sll.se

Staffan Alinder, lärare
073 - 973 4868
johan.alinder@sll.se

Therese Björkefors, lärare, elevcoach
073 - 973 4855
therese.bjorkefors@sll.se

Ylva Hjord, instruktör
073 - 973 4860
ylva.hjord@sll.se

Birgitta Ludewig-Ekman, instruktör
072 - 596 6165
birgitta.ludewig-ekman@sll.se