image

Den praktiska delen av utbildningen

En av de viktigaste delarna av din utbildning är praktiken, APL (arbetsplatsförlagt lärande), som under gymnasiets tre år består av minst femton veckor både på och utanför skolan. Under praktiken får du utföra de saker du lärt dig om hästar och deras skötsel på riktiga arbetsplatser som till exempel stall, stuterier och ridskolor.

I det första skedet så kommer du att lära dig att sköta skolans stallar tillsammans med våra instruktörer, ett arbete som också kopplas samman med de mer teoretiska kurserna. Det du lärt dig på skolan kommer du sedan att ta med dig på dina praktikperioder utanför skolan, som kan ligga både i Sverige och utomlands (i årskurs tre). Skolan har sedan tidigare kontakter med praktikvärdar utomlands. Våra elever har varit i till exempel Spanien, Italien, Belgien och på Irland, i både trav- och ridstall.

När du gjort din praktik så är tanken att du ska kunna omsätta det du lärt dig i ditt gymnasiearbete. Där ska du självständigt kunna planera, utföra och utvärdera ditt arbete på en arbetsplats som skolans personal besöker. När du klarat av detta så kan du hämta ut din yrkesexamen som hästskötare.