jord_pariktigt

Lantbruksutbildningen på Berga

skordetroska01

På Berga finns det ett helt lantbruk med odlingar, djur och maskiner, vilket betyder att det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet. På lantbruksinriktningen får du lära dig allt om hur arbetet på en gård fungerar; från hur man reparerar en traktor till vilket foder som passar bäst för en kalv.

Detta är utbildningen för dig som i framtiden vill arbeta på en mjölkgård, med uppfödning av köttdjur eller som maskinförare på ett jordbruk. Dessutom kan du välja till de kurser du behöver för att få högskolebehörighet. På Berga får du:

  • Möjlighet att göra praktik utomlands och på gårdar runt om i Sverige
  • Arbeta med 400 hektar odlad mark (med t ex vete, korn och havre)
  • Lära dig om Smågrisuppfödning (ca 1 000 kultingar föds varje år)
  • Undervisning för traktorkörkort. Detta ger möjlighet att ta ett traktorkörkort hos transportstyrelsen. (Kostnad 325 kr för provet, bekostas av eleven själv)

 

Skolan erbjuder allt du behöver för att få en bred och gedigen utbildning inom lantbruk. Utbildningen lägger fokus på djur, natur, teknik och hållbar utveckling.

Förutom en yrkesexamen inom lantbruk så får du också, om du vill och väljer rätt kurser, behörighet för fortsatta studier till exempelvis lantmästare. I framtiden kommer det att finnas stort behov av arbetskraft som till exempel maskinförare. 

 

För mer information, kontakta:

Niklas Lindeberg, driftledare
073 - 973 48 54
niklas.lindeberg@sll.se

Steven Hart, bitr rektor
08 - 500 66 003, 073 - 973 4859
steven.hart@sll.se