Poängplaner för lantbruksutbildningen

Här kan du se vilka kurser du kommer att läsa under dina tre år på Berga. Vissa kan du välja och andra måste alla läsa. Du väljer om du vill läsa det rena yrkesförberedande programmet eller välja till studieförberedande kurser med samhällsinriktning. I båda fallen får du en yrkesexamen inom lantbruk.

Exempel på kurser du kan läsa är Lantbruksmaskiner, Lantbruksdjur och Serviceteknik.

YRKESFÖRBEREDANDE  

Ladda ner poängplan som pdf


STUDIEFÖRBEREDANDE (Sam)   


Ladda ned poängplan som pdf