Vilka kurser kan jag läsa?

Här kan du se vilka kurser du kommer att läsa under dina tre år på Berga. Vissa kan du välja och andra måste alla läsa. Du väljer om du vill läsa det rena yrkesförberedande programmet eller välja till studieförberedande kurser med samhällsinriktning. I båda fallen får du en yrkesexamen inom lantbruk. Du kan även välja profilen Lantbruk-naturvetenskap om du vill få den naturvetenskapliga behörigheten.

Exempel på kurser du kan läsa är Växtodling, Lantbruksmaskiner, Lantbruksdjur och Serviceteknik.

YRKESFÖRBEREDANDE PROFIL 
Ladda ner information med tillhörande poängplan som pdf

STUDIEFÖRBEREDANDE PROFIL
Ladda ner information med tillhörande poängplan som pdf

NATURVETENSKAPLIG PROFIL
Ladda ner information med tillhörande poängplan som pdf