Yrkesintroduktion

 

Om du saknar de betyg som krävs för att söka in till det ordinarie naturbruksprogrammet så finns det två alternativ på Berga:
Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val (PRIV)

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar behörighet till naturbruksprogrammet men fortfarande vill arbeta inom exempelvis lantbruk eller häst. Yrkesintroduktion ger ingen yrkesexamen utan ska med fokus på praktik ge så goda möjligheter som möjligt till ett arbete.

Yrkesintroduktionen är som det vanliga naturbruksprogrammet treårigt, men består till minst 50 % av praktik. I det mer traditionella skolarbetet ligger fokus på de gymnasiegemensamma ämnena Svenska, Engelska och Matematik anpassat till den nivå där du befinner dig. Du läser även kurserna Idrott och hälsa, Samhällskunskap och Religion.  Och eftersom du läser på ett naturbruksgymnasium läser du bl  a kurser som Naturbruk, Djuren i naturbruket och Byggnadsunderhåll. 

Utbildningen genomförs till stor del på Berga där du bland annat lär dig använda jordbruksmaskiner och röjmotorsåg. Du får även träna på att sköta kor, får och hästar. Som helhet får du en  yrkesinriktad utbildning inom naturbruk som förbereder dig för arbetsliv eller för studier på naturbruksprogrammet.

Utbildningen är individanpassad och stort fokus läggs på att du ska kunna fungera så bra som möjligt på en arbetsplats. Gruppen du läser med är liten (ca 10 elever) så att du ska få chansen att utvecklas i egen takt.

 

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt är till för dig som inte är helt behörig till naturbruksprogrammet på Berga. Du väljer antingen lantbruksinriktning eller hästinriktning. Du följer ordinarie undervisning samtidigt som du läser in den/de kurser som du saknar behörighet i. Följande gäller för att kunna söka PRIV:

  1. Du måste vara godkänd Svenska/Svenska som andraspråk.
  2. Du måste du vara godkänd i Engelska
    och/eller Matematik.
  3. Du måste dessutom vara godkänd i minst fyra (4) andra ämnen från grundskolan. 

När du nått betyg i de grundskoleämnen du saknar så fortsätter du läsa som de andra eleverna på programmet. Målet är alltså att du läser färdigt gymnasiet på det ordinarie naturbruksprogrammet och får en yrkesexamen. PRIV är därför ett "tillfälligt" program som du läser tills du har ordinarie behörighet.

För mer information kontakta:

Fredrik "Kelly" Kellerman, lärare, instruktör
08 - 500 66 005, 072 - 962 5641
ulf.kellerman@sll.se

Steven Hart, rektor
08 - 500 66 003, 073 - 973 4859
steven.hart@sll.se