Infartsgrindar till Berga

Berga har två grindar uppsatta vid infarten in till skolområdet.

De stänger vardagskvällar kl 21.00 och öppnas åter kl 07.00. Grindarna är stängda helgdagar.

Parkering utanför grindarna är förbjudet (viktigt för framkomlighet för bl a Räddningstjänsten).

Vid problem, ring Bergas beredskap: 073 – 973 4900​

Nya övningsstallet

Berga har byggt om sitt grishus till ett övningsstall för nötkreatur. Stallet kommer att användas för att ha säkra och kvalitativa övningar för eleverna med nötkreaturen inomhus.
Nu har ungdjuren flyttat in.

Digitala Gymnasiemässan

Välkommen att chatta med våra elever på den digitala gymnasiemässan – Välkomna!

 

Bergas beredskap

Beredskap gäller måndag-fredag
kl 00.00-07.30 och 16.30-24.00
samt helg och omfattar följande:
• Avbrott el, vatten eller värme
• Brand eller intrångslarm
• Skolans egna djur som är sjuka eller har rymt
• Olyckor

Telefon: 073-973 4900

Telefon Berga

Steven Hart, rektor, 073-973 4859
Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072-596 6173
Åsa Lind, stallchef, 073-973 4850
Lars Gillberg, driftledare, 073-973 4865
Fredrik "Kelly" Kellerman, internat, 072-596 6157
Linus Elb, internat, 072-598 1683
Lisa Rytter, skolsköterska, 072-596 6162
Anna Chavda, ekonomi, 070-001 1912

Våra samarbetspartners

JL Dressage
Team Helena Persson
Travtränare Svante Båth
Evidensia i Stav

Berga på sociala medier