Hästskötare

I år har 16 st årskurs 3 elever gjort Yrkesprov för hästskötare på Berga, Svenska Ridsportsförbundet är examinatorer. Eleverna har varit uppdelade i två grupper, ena elevgruppen genomförde provet i måndags och den andra elevgruppen genomförde provet idag.

Idag blev alla eleverna godkända på sitt yrkesprov, stort grattis till er!! 

Stort grattis även till Linnea som genomfört ett yrkesprov för travhästskötare och blev godkänd!

Studentfirande på Berga

Studentfirande på Berga fredag 4 juni 2021

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation har ledningen på Berga naturbruksgymnasium beslutat att årets studenter kommer ha en gemensam lunch i matsalen och att utspringet sker klassvis från kontoret med följande ungefärliga tider:

  • 12:20 utspring för YRK och NP4
  • 12:30 utspring för 3A
  • 12:40 utspring för 3B

Vid kontoret tas respektive elev emot av 2 anhöriga som tar dem vidare till hemtransport. Eftersom vi har stora ytor på Berga så kan fler personer samlas för hemtransport förutsatt att man håller avstånd till varandra, både inom familj och till andra familjer. På så sätt hoppas vi att våra studenter får en bra dag och att vi samtidigt minskar risken för smittspridning.

Utspringet kommer att livestreamas via Bergas facebook. 

OBS! Kom ihåg att det är alkoholförbud på hela Bergas område. Det är även förbjudet att skjuta konfettismällere (konfettin skadar våra djur när det sedan flyger omkring).  ​

Elitloppshelgen

På fredag startar årskurs 3 eleven Samira Brinne Roos Bergas travhäst Darko i Solvallas gymnasieutmaning! Det är lopp 9 och de har spår 5.
Spännande att få köra lopp under Elitloppshelgen!
Vi håller tummarna och önskar er stort lycka till! 

Följ Bergas travstall på Instagram: #travstallet_pa_berga

Bergas beredskap

Beredskap gäller måndag-fredag
kl 00.00-07.30 och 16.30-24.00
samt helg och omfattar följande:
• Avbrott el, vatten eller värme
• Brand eller intrångslarm
• Skolans egna djur som är sjuka eller har rymt
• Olyckor

Telefon: 073-973 4900

Telefon Berga

Steven Hart, rektor, 073-973 4859
Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072-596 6173
Åsa Lind, stallchef, 073-973 4850
Lars Gillberg, driftledare, 073-973 4865
Fredrik "Kelly" Kellerman, internat, 072-596 6157
Lisa Rytter, skolsköterska, 072-596 6162
Linnea Wejdmark, ekonomi, 072- 596 6168

Våra samarbetspartners

JL Dressage
Team Helena Persson
Travtränare Svante Båth
Evidensia i Stav

Berga på sociala medier