Studentfirande på Berga 2020

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning och förbud om folksamlingar över 50 personer har ledningen på Berga naturbruksgymnasium beslutat att årets studenter inte kommer ha en gemensam studentlunch och utspring. Studentfirandet på Berga kommer istället att ske klassvis.
Vi vet att alla, elever, släkt och vänner sett fram emot studentfirandet. Våra elever har arbetat hårt och är värda det. Men utifrån de förutsättningar som nu råder på grund av coronaviruset kan vi tyvärr inte tillåta alla släktingar och vänner att närvara vid utespringet.

 

Det som gäller för studentfirandet på Berga fredag 5 juni är följande;

Studentfirande för 3A och Np4 fredag 5 juni

  • Samling 10:30 i S3
  • Studentlunch och premieutdelning 11:00
  • Utspring 12:00

Studentfirande för 3B och YRK fredag 5 juni

  • Samling 13:30 i S1
  • Studentlunch och premieutdelning 14:00
  • Utspring 15:00

 

Utspring kommer att genomföras på följande sätt:
Årets utspring sker från kontoret. Där tas respektive elev emot av 1 anhörig som tar dem vidare till hemtransporten. Transporterna (bilarna) finns utplacerade på Bergas område. På så sätt hoppas vi att våra studenter får en bra dag och att vi samtidigt minskar risken för smittspridning.

Vi rekommenderar anhöriga över 70 år att inte närvara vid årets utspring.

Elevhälsa på Berga

Utifrån rådande läge med Corona kan Bergas elever och vårdnadshavare vid behov fortsätta kontakta skolans skolkurator och sjuksköterska via telefon eller på SchoolSoft för stödsamtal eller rådgivning.

Susanne, skolkurator 072-596 6174

Lisa, skolsköterska 072-596 6162

Ni kan även kontakta Vårdguiden:
https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon​​

Prova-på-tillfälle lö 9 maj

Berga kommer att anordna planerat prova-på tillfälle kl 10.00, lördag 9 maj.

Vi kommer att ha en presentation av Berga i en större sal där vi kan ha bra avstånd mellan varandra. Vårdnadshavare är naturligtvis också välkomna men vänligen begränsa antalet så långt som möjligt.

Anmälan sker via formulär som du hittar genom att klicka här till höger – Intresserad av Bergas utbildningar.

Antalet är begränsat!

Bergas beredskap

Beredskap gäller måndag-fredag
kl 00.00-07.30 och 16.30-24.00
samt helg och omfattar följande:
• Avbrott el, vatten eller värme
• Brand eller intrångslarm
• Skolans egna djur som är sjuka eller har rymt
• Olyckor

Telefon: 073-973 4900

Telefon Berga

Steven Hart, rektor, 073-973 4859
Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072-596 6173
Åsa Lind, stallchef, 073-973 4850
Niklas Lindeberg, driftledare, 073-973 4854
Fredrik "Kelly" Kellerman, internat, 072-596 6157
Lisa Rytter, skolsköterska, 072-596 6162
Linnea Wejdmark, ekonomi, 072- 596 6168

Våra samarbetspartners

JL Dressage
Team Helena Persson
Travtränare Svante Båth
Evidensia i Stav

Berga på Instagram