Rekordstora antagningssiffror 2021

Vi är glada att så många ungdomar valt att gå på Berga till hösten – välkomna!

Indra har periodvis legat nere men vi hoppas de flesta sett sina antagningsbesked. Det är fortfarande struligt med de som valt Yrkesintroduktion. Vi hoppas kunna lösa det under fredagen.

För vårt fortsatta arbete vill vi att du så snabbt som möjligt går in i menyn SKOLSTART 2021 och fyller i nedanstående formulär. Vi skickar även hem denna information med post.

  • Tacka JA till plats på Berga (eller tacka nej om du ångrat dig)
  • Ansök stallplats, senast 4 juli (om du inte redan ansökt)
  • Ansök internatet, senast 31 juli (om du inte redan ansökt)
  • Ansökan om SL-kort, senast 31 juli
    (elever som ska bo på internatet och får inackorderingsbidrag från hemkommun får EJ busskort)

Rum på Bergas internat

Alla som preliminärt sökt rum på Bergas internat kommer att få plats. Vi har i dagsläget ca 20 rum kvar, ni hittar formuläret under meny SKOLSTART 2021.

Mer information kommer med det utskick som görs i samband med slutantagningen den 1 juli.  ​

Berga byter ägare

Hösten 2022 kommer skolan att byta ägare från Region Stockholm till Dille Gård AB. Bergas personal, lokaler och utbildningar kommer att finnas kvar som vanligt. Dessutom kommer några nya utbildningar att starta.

Dille Gård är en friskola i Jämtlands län med inriktning på djur och natur inom gymnasiet, vuxenutbildningar och yrkeshögskola. Dille är ett litet familjeföretag med ett stort engagemang för de gröna näringarna.

”Berga med sin hundraåriga historia och erfarenhet i kombination med vår Dilleanda kommer att skapa goda förutsättningar för en ny gynnsam och stark mötesplats.” – Georg Eriksson, VD Dille Bolagen.

Nu behöver Berga och Dille din hjälp. För dig som går i 8:an på högstadiet och ska börja 9:an hösten 2021 vill vi att du fyller i vårt intresseformulär. I formuläret kan du välja flera inriktningar, varav några är nya för Berga.

Läs mer och gör intresseanmälan här.

Bergas beredskap

Beredskap gäller måndag-fredag
kl 00.00-07.30 och 16.30-24.00
samt helg och omfattar följande:
• Avbrott el, vatten eller värme
• Brand eller intrångslarm
• Skolans egna djur som är sjuka eller har rymt
• Olyckor

Telefon: 073-973 4900

Telefon Berga

Steven Hart, rektor, 073-973 4859
Eva Lönnkvist Andersson, bitr rektor, 072-596 6173
Åsa Lind, stallchef, 073-973 4850
Lars Gillberg, driftledare, 073-973 4865
Fredrik "Kelly" Kellerman, internat, 072-596 6157
Lisa Rytter, skolsköterska, 072-596 6162
Linnea Wejdmark, ekonomi, 072- 596 6168

Våra samarbetspartners

JL Dressage
Team Helena Persson
Travtränare Svante Båth
Evidensia i Stav

Berga på sociala medier